Producenci
Promocje
Piec kominkowy Romotop ALEDO 01 ceramika
Piec kominkowy Romotop ALEDO 01 ceramika

8 990,00 zł

Cena regularna: 10 156,00 zł

szt.
Wkład kominkowy narożny Romotop HEAT 2g S 60.44.33.23
Wkład kominkowy narożny Romotop HEAT 2g S 60.44.33.23

5 999,00 zł

Cena regularna: 6 749,00 zł

szt.
Kominek designerski Defro Home XSM Compact
Kominek designerski Defro Home XSM Compact

9 999,00 zł

Cena regularna: 13 950,00 zł

szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

 

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia zapisane wielką literą otrzymują poniższe znaczenie:

 1. Sprzedawca – Piece Śląsk Halina Pacewicz  z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, która zawiera umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego sklep-pieceslask.pl / Adres sklepu stacjonarnego i adres korespondencyjny: Piece Śląsk Halina Pacewicz ul. Jana Pawła II 25 41-100 Siemianowice Śląskie
 2. Klient – jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zapoznała się z elementami niniejszego regulaminu i dokonuje zamówienia w Sklepie.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep-pieceslask.pl
 4. Sklep internetowy (Sklep) – platforma dostępna pod adresem sklep-pieceslask.pl, za pośrednictwem której Klient może m.in. składać zamówienia.
 5. Towar – produkty, które można nabyć w niniejszym sklepie.
 6. Sprzedaż – umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy kupna - sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
   

§ I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy sklep-pieceslask.pl działający pod adresem sklep-pieceslask.pl (dalej: Sklep) jest platformą prowadzoną przez Piece Śląsk Halina Pacewicz , zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Dane adresowe: ul. Jana Pawła II 25 41-100 Siemianowice Śląskie NIP 6431170709, REGON 240849850, Nr Konta: ING 60 1050 1357 1000 0092 4973 7793
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
  • posiadanie dostępu do Internetu
  • posiadanie adresu e-mail
  • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej
  • włączona obsługa javascript
  • zainstalowanie wtyczki Flash Player
  • akceptacja plików cookies
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sklep-pieceslask.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 rok życia. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 5. Klienci mają dostęp do bieżącej wersji regulaminu pod adresem https://sklep-pieceslask.pl/pl/i/Regulamin/3
 6. Klient, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.
 7. Informacje o produktach są aktualne i wiążące jedynie w momencie zakupu, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   

§ II. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż Towaru za pośrednictwem Internetu.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest dodanie produktu do koszyka.
 3. Warunkiem skorzystania z oferty jest podanie danych teleadresowych oraz danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania.
 4. Sklep sklep-pieceslask.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego bądź ograniczyć jego prawa, gdy Klient:W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów oraz prawidłowego przestrzegania ochrony danych osobowych, Sklep podejmuje wszelkie kroki techniczne i organizacyjne, by prawidłowości były stale przestrzegane.
  • podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
  • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich
  • dopuści się innego zachowania, które zostanie uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
 • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam)
 • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla właściciela sklepu
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.
   

§ III. Procedura zawarcia umowy kupna – sprzedaży

 1. Strona internetowa Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert. Klient zamawiając towar składa ofertę zawarcia umowy. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie otrzyma na podany adres e-mail wygenerowany automatycznie komunikat potwierdzający otrzymanie przez Sklep zamówienia. 
Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi wraz z otrzymaniem ze sklepu wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Wiadomość ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Klienta oferty”
 2. W celu zawarcia Umowy kupna – sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową sklep-pieceslask.pl i dokonać wyboru towaru.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych Towarów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na ekranie komunikatami oraz informacjami.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m.in. informacje dotyczące:W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
  • przedmiotu zamówienia
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianego Towaru lub usług
  • metody dokonania płatności
  • sposobu dostawy
  • danych Klienta
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią zaproszenie do złożenia oferty zakupu.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem umowy kupna – sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem przyjęcia Zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy i jej potwierdzenie, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowa kupna – sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
   

§ IV. Dostawa

 1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć klientowi Towar wolny od wad.
 2. Dostawa Towaru jest ograniczona do Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia
 3. Dostawa zamówionego Towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej (DHL, SCHENKER, RABEN). Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Koszty dostaw można sprawdzić w cenniku dostaw.
 4. Termin realizacji dostawy na Towar znajdujący się w magazynie wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy. Towar na zamówienie posiadają orientacyjny termin realizacji wynoszący nawet do 8 tygodni. Z przyczyn niezależnych od sklep-pieceslask.pl termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Klienci są informowani drogą telefoniczną lub e-mailową.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy kupna – sprzedaży Towaru, następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zamówienia oraz poprzez dołączenie faktury VAT lub paragonu do przesyłki zawierającej Towar.
   

§ V. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towaru podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
 2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Pay-u
  • przelewem na numer konta bankowego: 60 1050 1357 1000 0092 4973 7793
  • płatnością on-line w systemie płatności elektronicznych Pay-u
  • skorzystać z płatności w ratach Mbank
 3. Klient ma 7 dni na uiszczenie opłaty za zamówiony towar. Jeśli w tym czasie wpłata nie zostanie dokonana zamówienie będzie anulowane.
 4. Szczegółowe formy płatności omówione są w zakładce Formy płatności
 5. Opertorem płatności jest Blue Media S.A 
 6. Typy obsługiwanych kart w sklepie to Visa Electron, Visa, Maestro, Mastercard, Mastercard Electronic
   

§ VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22. Ust.1 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną na pieceslask@gmail.com
  Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się tutaj.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres sklepu - ul. Jana Pawła II 25 41-100 Siemianowice Śląskie lub inny uzgoniony z klientem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformuje o decyzji do wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 7. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.
 8. Odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów zamawianych na firmę.
   

§ VII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 ust.1 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową kupna – sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres pieceslask@gmail.com. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Reklamowany Towar należy wysłać wraz z formularzem reklamacyjnym na adres korespondencyjny.
 4. Sklep nie przyjmuje Towaru za pobraniem i nie ponosi kosztów dostarczenia Towaru przed rozpatrzeniem reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep wysyła Klientowi nowy Towar na swój koszt lub zwraca koszty poniesione podczas zakupu Towaru.
 6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Towar zostaje ponownie odesłany na koszt Klienta.
 7. W przypadku braków magazynowych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi w ramach reklamacji innego modelu.
 8. Reklamacji nie podlegają:
 • Obiekcje wynikające z nieprawidłowej kalibracji monitora, wpływającej na faktyczny kolor oraz odcień produktu
 • Zniszczenia wynikające z nieprawidłowego używania towaru, tj.:
  1. produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne lub powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji
  2. różnica w kolorze i strukturze materiału powstała w trakcie użytkowania, a wynikająca z naturalnych właściwości jedwabiu
  3. uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania produktów niezgodnie z przeznaczeniem
  4. naturalne zużywanie się Towaru

Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Towaru z umową jedynie za wady produktów powstałe z winy producenta, w produktach nie używanych. W szczególności Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z niewłaściwego użytkowania produktów.
 

§ VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep-pieceslask.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres pieceslask@gmail.com
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
   

§ IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, czyli Piece Śląsk Halina Pacewicz Ul. Jana Pawła II 25 41-100 Siemianowice Śląskie
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. – Dz.U.02.101.926 z późn. zm.), lub niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 4. Poprzez dokonanie zamówienia zgodnie z § III. niniejszego Regulaminu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu zamówienia lub rejestracji, w zakresie niezbędnym do wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do realizacji płatności, dostarczenia towaru, wystawienia paragonu / faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).
 5. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy kupna – sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.
 6. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim, min. uprawnionym organom, wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej polityce prywatności.
 8. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien przesłać stosowną informację na adres pieceslask@gmail.com lub adres korespondencyjny.
 9. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej drogą elektroniczną.
   

§ X. Prawa autorskie

 1. Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.).
 2. Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych) przysługujących Sprzedawcy oraz podmiotom trzecim. Kopiowanie i rozpowszechnianie, bądź inne nieuprawnione wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów ze strony Sklepu jest zabronione.
   

§ XI. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku, Klient zostanie poinformowany o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od 27.04.2022.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl